Sprzęt

Z jakiego sprzętu korzystamy?

Prowadzenie badań geotechnicznych wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń. Sprzęt wykorzystywany do takich prac musi być przystosowany do często trudnych warunków i umożliwiać uzyskiwanie danych ułatwiających sporządzanie rzetelnych opracowań i ekspertyz.

Podczas realizowania zleceń nasi specjaliści korzystają z trzech wiertnic mechanicznych (produkcji polskiej i niemieckiej). Niektóre badania wymagać mogą jednak zastosowania ręcznych narzędzi do wierceń rurowanych i nierurowanych. W naszym ekwipunku znajduje się kilka takich zestawów produkowanych przez najlepsze krajowe i holenderskie firmy. Przy użyciu wymienionych urządzeń wykonujemy wiercenia na głębokość do 40 metrów.

W badaniach terenowych przydatne są także:

  • skomputeryzowana płyta dynamiczna ZFG-2000,
  • płyta statyczna VSS,
  • sondy DPL, DPSH czy SPT.

Niezwykle pomocne w naszej pracy są również nowoczesne i często bardzo rozbudowane systemy oraz oprogramowania.
W codziennej pracy korzystamy tylko z licencjonowanych programów przeznaczonych do modelowania przepływu wód w różnych środowiskach, konstruowania map czy projektowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.