Oferta

Kiedy należy wykonać badania geotechniczne?

Od 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sporządzenie opinii geotechnicznej jest obowiązkowe dla każdej inwestycji budowlanej. W przypadku obiektów tak zwanej „pierwszej kategorii”, takich jak domy jednorodzinne, zakres badań tego rodzaju może zostać ograniczony do tych najbardziej istotnych, przeprowadzanych za pomocą sondowań i wierceń.

Czy jednak warto ograniczać tego rodzaju ekspertyzy? Jak dowodzi wiele przypadków, wykonanie pełnej analizy geotechnicznej pozwala wręcz zaoszczędzić! Sprawdzenie gruntu przed posadowieniem na nim nawet niewielkiego obiektu, którym może być domek jedno czy dwurodzinny, pozwala na ograniczenie ryzyka pojawiania się poważnych komplikacji budowlanych w przyszłości. Jeśli budynek ma stanąć w miejscu, gdzie woda gruntowa osiąga wysoki poziom, warto zrezygnować z piwnicy, która może być okresowo zalewana i ciągle zawilgocona. Niestabilny grunt przyczyniać się może do pękania ścian domu, zapadania posadzek czy naruszania konstrukcji fundamentów. Dokładne badania geotechniczne są zatem w stanie zapobiec naprawdę poważnym problemom, z katastrofą budowlaną włącznie!

Oferta firmy GEOTEST

Świadczymy usługi w sposób kompleksowy i zawsze dostosowany do potrzeb naszych Klientów. W ramach realizowanych zadań wykonujemy opinie geotechniczne oraz pełną dokumentację dla badań podłoża gruntowego oraz geologiczno-inżynierską dla każdego typu budownictwa. W zależności od wymagań opracowania mogą zostać wykonane w języku angielskim bądź w Eurokodach. Pracujemy na terenie całego kraju dla rodzimych inwestycji, ale z naszej obsługi korzystają także inwestorzy zagraniczni. Nasza działalność związana jest również z prowadzeniem prac studialnych dotyczących warunków gruntowo-wodnych pod instalacje pomp ciepła.

Jakie jeszcze usługi znajdziecie Państwo w naszej ofercie? Korzystając z profesjonalnych urządzeń oraz naszej wiedzy wykonujemy:

  • badania lepkości metodą Marsha,
  • ekspertyzy dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • analizy stateczności skarp i zboczy,
  • przeglądy ekologiczne,
  • ekspertyzy hydrogeologiczne, hydrologiczne oraz z zakresu prac odwodnieniowych,
  • wiercenia na wodzie z pontonu,
  • przewierty przez asfalt lub beton,
  • badania wstępne w celu wyceny nieruchomości,
  • wiercenia, w tym dla instalacji uziemiających dla sieci komputerowych, układów elektrycznych czy studni chłonnych.

Dla naszych Klientów realizujemy ponadto usługi związane z odbieraniem wykopów lub nasypów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa o różnym charakterze (mieszkaniowym, kolejowym, przemysłowym, drogowym). W tym przypadku konieczne może okazać się przeprowadzenie badań za pomocą płyty dynamicznej lub statycznej, a także sondowanie.

Zajmujemy się także obsługą geotechniczną inwestycji budowlanych oraz realizowaniem badań geologicznych dla obiektów wymagających opracowania Oceny Oddziaływania na Środowisko-mogą to być stacje benzynowe, składowiska odpadów i inne tego rodzaju inwestycje. Przygotowujemy operaty (opracowania) wodno-prawne i odpadowe, a także prowadzimy badania geologiczne dla potrzeb prac archeologicznych.

W niektórych przypadkach konieczne jest przygotowanie i zastosowanie przez nas pali piaskowo-żwirowych, służących do wzmacniania podłoża gruntowego. Metodą taką poprawić można parametry gruntu przeznaczonego pod fundamenty dużych obiektów kubaturowych czy nasypy drogowe i kolejowe. W celu dokładnego monitorowania poziomu wód gruntowych stosujemy natomiast piezometry. To urządzenia zapewniające rzetelny pomiar także jakości czy zanieczyszczenia takich wód i ułatwiają określenie kierunku ich spływu.